Verduurzaming energiehuishouding

Het thema Verduurzaming energiehuishouding heeft drie themalijnen:

Themalijn Hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing in het waddengebied

Subsidiabele activiteiten

Het ontwikkelen / toepassen van hernieuwbare energiebronnen en het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen in de recreatieve / toeristische sector, die passen bij het landschappelijk karakter en de schaal van het omliggende gebied. Daarbij kan het zowel gaan om (brede) uitrol van bestaande technieken als om pilots voor hernieuwbare energiebronnen, voor zover deze geen betrekking hebben op themalijn 5.2 (Biogas als scheepsbrandstof) of themalijn 5.3 (Energie uit water). Waddenfondsinzet is additioneel op onderdelen van de (coöperatieve) energiebesparingsprogramma’s van EU, Rijksoverheid en provincies.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 32 t/m 34.

Themalijn (Bio)gas als scheepsbrandstof

Subsidiabele activiteiten

Maatregelen gericht op het versneld ombouwen en vervangen van schepen, zodat LNG en biogas als brandstof wordt toegepast (of in combinatie met zeilen als ondersteunende bron van voortstuwing). Alleen de meerkosten voor toepassing van LNG en biogas in aanmerking als aantoonbaar en aanzienlijke reductie aan uitstoot van schadelijke stoffen optreedt (meer dan vanaf 1 januari 2015 wettelijk is toegestaan).

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 32 t/m 34.

Themalijn Energie uit water: blue energy (osmose), getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa

Subsidiabele activiteiten

Projecten gericht op toepassing van blue energy, getijdenenergie, energie uit eiwitten uit (zilte) aquatische biomasse en de integratie van duurzame energietechnieken met aanpassingen van dijken.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 32 t/m 34.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.