Duurzame recreatie en toerisme  

Het thema Duurzame recreatie en toerisme heeft twee themalijnen:

Themalijn Beleven en zichtbaar maken

Subsidiabele activiteiten

1. Integrale, samenhangende initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van duurzaam toerisme in het waddengebied, gebaseerd op de kernwaarden en / of cultuurhistorische- en de landschappelijke waarden van het waddengebied.

2. In de intensieve ontwikkelingsgebieden richten de activiteiten zich specifiek op het aantrekken, vasthouden en informeren van grotere aantallen bezoekers en is sprake van een ontsluitingsfunctie naar de andere gebieden. De gebieden hebben een ontwikkelfunctie, een informatiefunctie en het zijn de ontvangstruimtes voor bezoekers. Er zijn kansen om nieuwe doelgroepen aan te trekken en de gebieden bieden plaats aan informatiecentra (zie ook themalijn Positionering, bezoekerscentra).

3. In de extensieve ontwikkelingsgebieden staat de ontwikkeling van toerisme centraal, maar dan gericht op de beleving van kernkwaliteiten en / of de cultuurhistorische- en de landschappelijke waarden van het waddengebied passend bij de draagkracht van het gebied. Groei van het aantal bezoekers wordt nagestreefd, zonder de ‘selling points’ zoals rust, ruimte, duisternis, landschap, natuurlijke dynamiek en vergezichten te verstoren.

4. De Waddeneilanden verheugen zich in grote belangstelling van toeristen. De reden van een bezoek aan de eilanden is divers. Op zoek naar natuur, rust en ruimte of strandbeleving en ook cultuur. Dagjesmensen en mensen die komen kamperen of een huisje huren. Elk eiland heeft zijn eigen charme en eigen beleving en in tegenstelling tot het kusttoerisme is de inzet van het Waddenfonds er bij de Waddeneilanden op gericht het seizoen te verlengen en daarmee de recreatief - economische structuur te verbreden.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 29 t/m 31.

Themalijn Positionering

Subsidiabele activiteiten

1. Projecten gericht op wervende, innovatieve promotie van het waddengebied en haar UNESCO-status in binnen- en buitenland.

2. Initiatieven die het waddengebied en UNESCO Werelderfgoed onder de aandacht brengen als unieke en zeer aantrekkelijke toeristische bestemming.

Kijk voor een uitgebreide omschrijving van deze themalijn in het Jaarprogramma 2016 van het Waddenfonds op pagina 29 t/m 31.

x

Belangrijke mededeling

Het jaarverslag 2016 van het Waddenfonds is gereed. Klik hier voor zowel de digitale als de printversie.