Documenten Regelgeving

Een overzicht van de vigerende documenten van het Waddenfonds:

 

Subsidieregelingen en -verordeningen:

Subsidieregeling Thematische Openstelling 2019-01

Subsidieregeling Advieskosten 2019-02

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties Waddenfonds 2018

Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017 

Financiële verordening Waddenfonds 2015

Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds

Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 2015

 

Beleidsdocumenten:

Uitvoeringsprogramma 2017 - 2026

Uitvoeringskader Waddenfonds 2017 -2026

 

Beleidsregels:

Beleidsregel voorbereiding, toezicht en handhaving subsidieverstrekking Waddenfonds

Beleidsregel subsidiabele kosten

 

Reglementen en protocollen:

Reglement Kwaliteitscommissie Waddenfonds

Reglement van Orde algemeen bestuur Waddenfonds

Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

 

Op www.overheid.nl vindt u een compleet overzicht van de huidige regelgeving waaronder het Waddenfonds opereert. Door op de onderstaande banner te klikken kunt u de betreffende documenten raadplegen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Belangrijke mededeling

Het Budget Lokale Innovaties staat open. Thematische openstelling en adviesvoucherregeling gepubliceerd.