Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en ondersteunende diensten als controlling en secretariaat.

Marre Walter
Wnd. secretaris/directeur
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 30113761
Benry Bolscher
Controller
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020 of 06 - 30095303
Ciska Bolman
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Jelske Leemeijer
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Fiona Kloosterman
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Geiske Zijlstra
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.