Bureau

De uitvoeringsorganisatie van het Waddenfonds bestaat naast programmaregisseurs uit de directie en ondersteunende diensten als controlling en secretariaat.

Dick Hamhuis
Secretaris-directeur
M info@waddenfonds.nl
T 058-2339020
Marre Walter
Plv. Secretaris- directeur
M info@waddenfonds.nl
T 058 - 2339020
Benry Bolscher
Controller
M info@waddenfonds.nl
T 058-233 90 20 of 06- 30 09 53 03
Ciska Bolman
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058-2339020
Jelske Leemeijer
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058-2339020
Fiona Kloosterman
Secretariaat
M info@waddenfonds.nl
T 058-2339020
x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.