Documenten Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van het Waddenfonds. De commissie geeft in dat kader adviezen aan het dagelijks en het algemeen bestuur.

Ga naar een overzicht van de adviezen van de Kwaliteitscommissie.

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.