Stel een vraag

Mocht u een vraag hebben of meer informatie willen voor het indienen van een subsidieaanvraag, dan kunt u een van onze programmaregisseurs raadplegen. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het Waddenfonds:

058 – 233 90 20 of via info@waddenfonds.nl

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.