Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader voor uw subsidieverzoek de volgende instrumenten:

Uitvoeringsprogramma

De inhoudelijke vereisten en criteria in het openstellingsbesluit vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds. U treft de achtergronden van de vereisten en criteria aan in het Uitvoeringsprogramma 2017. Voor de interpretatie daarvan kan het Uitvoeringsprogramma in de toetsing ook een rol spelen.

Uitvoeringsprogramma 2017 -2026

Openstellingsbesluit

Uw aanvraag dient primair te voldoen aan de vereisten in de Subsidieregeling Waddenfonds 2017 - 02.
 

Subsidieregeling Waddenfonds 2017 - 02

 

Subsidieverordening

Voor subsidietechnische zaken kan het nodig zijn dat uw aanvraag voldoet aan specifieke bepalingen van de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds en/of de beleidsregel subsidiabele kosten:

 

Uitvoeringskader

Het Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026 geeft de kaders aan, waarbinnen het Waddenfonds bijdragen verleent aan projecten:

Uitvoeringskader Waddenfonds 2016 - 2027

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.