Toetsing van uw aanvraag

Het Waddenfonds hanteert als toetsingskader voor uw subsidieverzoek de volgende instrumenten.

Jaarprogramma

De inhoudelijke vereisten en criteria in het openstellingsbesluit vloeien voort uit het Jaarprogramma van het Waddenfonds. U treft de achtergronden van de vereisten en criteria aan in het Jaarprogramma. Voor de interpretatie daarvan kan het Jaarprogramma in de toetsing ook een rol spelen.

Jaarprogramma 2016

Kijk voor meer informatie over Budget Lokale Innovaties op pagina 43 van het Jaarprogramma 2016.

Openstellingsbesluit

Uw aanvraag dient primair te voldoen aan de vereisten in het openstellingsbesluit Duurzame Recreatie en Toerisme 2016-02.

Openstellingsbesluit DRT 2016-02

Subsidieverordening

Voor subsidietechnische zaken kan het nodig zijn dat uw aanvraag voldoet aan specifieke bepalingen van de vigerende subsidieverordening van het Waddenfonds en/of de beleidsregel loonkosten: