BESTUUR

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie uit elke Waddenprovincie (één gedeputeerde en twee leden van Provinciale Staten).

De drie gedeputeerden vormen tevens het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan.

H. (Henk) Staghouwer
Lid algemeen en dagelijks bestuur (voorzitter).
Gedeputeerde provincie Groningen.
S. (Sietske) Poepjes
Lid algemeen en dagelijks bestuur.
Gedeputeerde provincie Fryslân.
C.J. (Cees) Loggen
Lid algemeen en dagelijks bestuur.
Gedeputeerde provincie Noord-Holland.
T. (Tjerk) Voigt
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Fryslân.
M. (Machiel) Aarten
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Fryslân.

H. (Harrie) Miedema
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Groningen.
J.K. (Jacob Klaas) Star
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Groningen.
W. (Wim) Bakker
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Noord-Holland.
E.A.S. (Esther) Rommel
Lid algemeen bestuur.
Statenlid provincie Noord-Holland.
x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.