BESTUUR

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden, drie uit elke Waddenprovincie.

De portefeuillehoudende gedeputeerden uit de drie noordelijke provincies vormen tevens het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan.

 

H. (Henk) Staghouwer
Lid algemeen en dagelijks bestuur (voorzitter)
Gedeputeerde provincie Groningen
S. (Sietske) Poepjes
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Gedeputeerde provincie Fryslân
C.J. (Cees) Loggen
Lid algemeen en dagelijks bestuur
Gedeputeerde provincie Noord-Holland
I. (Isolde) den Haring
Lid algemeen bestuur
Statenlid provincie Groningen
P. (Peter) Gerrits
Lid algemeen bestuur
Statenlid provincie Groningen
S. (Sander) de Rouwe
Lid algemeen bestuur
Gedeputeerde provincie Fryslân
J. (Johannes) Kramer
Lid algemeen bestuur
Gedeputeerde provincie Fryslân
M.T. (Rien) Cardol
Lid algemeen bestuur
Statenlid provincie Noord-Holland
G.L.J. (Gert-Jan) Leerink
Lid algemeen bestuur
Statenlid provincie Noord-Holland
x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.