Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Actueel

Nieuwsoverzicht Waddenfonds

Nieuwe secretaris-directeur bij Waddenfonds

Dick Hamhuis (62) is met ingang van 1 juli benoemd tot secretaris-directeur van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidieverlening voor programma's en projecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de waddenprovincies. Ook wordt Hamhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opzet van thematische subsidieregelingen van het Waddenfonds.

Nieuwe secretaris-directeur bij Waddenfonds

Dick Hamhuis (62) is met ingang van 1 juli benoemd tot secretaris-directeur van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidiëring van programma’s en projecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de Waddenprovincies. Ook wordt Hamhuis verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opzet van thematische subsidieregelingen van het Waddenfonds.

Met het Investeringskader Waddengebied zetten de waddenprovincies zich in voor investeringen met een grote impact op de duurzame ontwikkeling van ecologie en economie in het Waddengebied. Daaronder vallen bijvoorbeeld de Vismigratierivier Afsluitdijk en de revitalisering van het Eems-Dollardgebied.

Dick Hamhuis is vanaf 2013 werkzaam bij het Waddenfonds. Het afgelopen jaar nam hij de taken waar van directeur Bram van de Klundert die in maart 2016 vertrok. Hamhuis is landschapsarchitect, medeoprichter van H+N+S-Landschapsarchitecten en werkte voorheen bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de VROM-raad. Ook bekleedde hij verschillende functies op het gebied van regionale planning, onder meer bij de provincie Gelderland.

Waddenfonds investeert in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het waddengebied.

Waddenfonds investeert € 3 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het Waddengebied.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar ruim twintig subsidieaanvragen voor zijn ingediend. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten subsidie te verlenen aan acht projecten op advies van een externe commissie van deskundigen. De commissie heeft alle ontvankelijke projecten gerangschikt en deze acht projecten voorgedragen.

Acht projecten

Het project TIJ Theaterbrouwerij Vlieland krijgt bijna € 475.000,-- voor de bouw van een bierbrouwerij annex theater op Vlieland. Centraal in het gebouw staat het brouwen van bier met lokale producten gecombineerd met  theater- en filmvoorstellingen.

Foodfort Westoever richt zich op de uitbreiding van het voorzieningenniveau in Den Helder met een accommodatie voor erfgoedlogies in de oude commandantswoning, een museale functie in de oude machinehal en bedieningsruimte, een Stadskwekerij voor het verbouwen van streekeigen voedselproducten en verhuur van fietsen, kajaks en fluistervletten. Het Waddenfonds ondersteunt dit project met  € 86.000,--.

Voor een tweede project in Den Helder komt in totaal € 95.000,-- beschikbaar. Het initiatief Een aangenaam verblijf richt de aandacht op een langer verblijf van toeristen in de Museumhaven in Den Helder. Er worden toeristische arrangementen mogelijk gemaakt op cultuurhistorisch waardevolle schepen.

Het verhaal van de graanrepubliek in het Groninger Oldambt wordt nieuw leven ingeblazen door het project Graanrepubliek 2.0. Het doel is rond Bad Nieuweschans een functionerend, levend en open ‘museum’ te ontwikkelen. Ook zal de productieketen uit de graanrepubliek toeristisch beleefbaar worden gemaakt. Het project voorziet onder meer in een bierstokerij en proeflokaal, een vlokken- en mueslimakerij en thematische wandelroutes. Het Waddenfonds stelt hiervoor € 458.500,-- beschikbaar.

Kunstenaar John Körmeling gaat op de dijk langs de Waddenzee bij Hornhuizen in Groningen een wandelpad van zes kilometer lang en één meter breed aanleggen, dat helemaal recht loopt en niet de bolling van de aarde volgt. Dit kunstproject met de titel  De rechte weg  wordt de enige weg ter wereld die recht loopt. Dit project ontvangt een bijdrage van € 427.000,--.

Met bijna € 445.000,-- ondersteunt het Waddenfonds het project Nacht aan het Wad. Het gaat bij dit project om recreatieve voorzieningen en activiteiten in  Zwarte Haan in Fryslân voor het beleven van de duisternis. Zo wordt er een observatiepost neergezet bedoeld om sterren te kijken. Er komt een nachttuin en het Pelgrimsinformatiecentrum St. Jacobiparochie wordt gerenoveerd.

Het project Kwelderbeleving Sense of Place bestaat uit een zestal deelprojecten die de bijzondere waarden in het Waddengebied vergroten en de beleving van bezoekers stimuleren. Sense of Place bestaat in totaal uit twintig projecten. Voor de eerste zes  wordt nu subsidie toegekend, zodat ze gerealiseerd kunnen worden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.  Hiervoor  wordt € 421.204,-- beschikbaar gesteld.

Tot slot kent het Waddenfonds € 500.000,-- toe aan Werelderfgoed Waddenzee uitkijkpunt De Cocksdorp. Dit project bestaat uit de bouw van een uitzichtpunt/steiger in de Waddenzee van 150 meter lang. Een deel van het uitzichtpunt beweegt mee met eb en vloed. Door de fraaie vormgeving bevordert de steiger met ingekaderd einde de beleving van de Waddenzee en het Waddengebied.

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven

Het Waddenfonds draagt ruim 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog krijgt voor de aanleg van een zelfpluktuin van 1 hectare € 34.309,--. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. Het project versterkt volgens het Waddenfonds de economische en sociale leefbaarheid. Het project Wad maak je? krijgt een bijdrage van 23.165,-- voor het creëren van twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum om samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen souvenirs te maken uit materialen die de zee en de kuststreek bieden.

Waddenfonds steunt twee lokale leefbaarheidsinitiatieven  

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties (BLI) wordt een subsidie verstrekt voor een nieuwe dorpstuin op Schiermonnikoog en aan een initiatief voor het maken van waddensouvenirs in de noordelijke kuststreek van Groningen en Friesland.   

Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog krijgt voor de aanleg van een zelfpluktuin van 1 hectare € 34.309,-- uit het Waddenfonds. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. Daarnaast gaat de Stichting vrienden van de Tuin naast de Branding er allerlei activiteiten organiseren voor de eilanders voor het versterken van de sociale cohesie op het eiland.

Ook komt er een ervaringsroute voor basisschoolkinderen over zilte gewassen en de rol van moestuinen op Schiermonnikoog. Toeristen kunnen er terecht voor excursies en informatie over het boerenleven in de polders van het eiland.

Het project versterkt volgens het Waddenfonds de economische en sociale leefbaarheid. Dat gebeurd doordat bestaande netwerken worden versterkt en nieuwe samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Daarnaast zorgen de tuinbouwactiviteiten voor een impuls van de locale voedselproductie.

Het project Wad maak je? krijgt een bijdrage van € 23.165,-- voor het creëren van twee mobiele ateliers in Dokkum en Ulrum. De Stichting It Erfskip wil samen met bewoners uit Noordoost- Friesland en Noordwest-Groningen in deze ateliers souvenirs maken uit materialen die de zee en het land bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van waddenklei voor pottenbakkerij of om waddengewassen voor vlecht- en weefwerk. De werkplaatsen bieden ook nieuwe innovatieve technieken aan zoals 3D printen voor het maken van de souvenirs.

De souvenirs zullen tijdens KH 2018 aan de man worden gebracht. Het project moet een nieuwe impuls geven aan ambachten en vakmanschap met een lange traditie in het Waddengebied zodat bijzondere vakkennis voor de toekomst niet verloren gaat. Wad maak je? is eveneens bedoeld om mensen langs de kust met elkaar in contact te brengen zodat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. De werkplaatsen kunnen eenvoudig verplaatst  worden naar andere dorpen in de Waddenstreek. De initiatiefnemers willen op die manier zoveel mogelijk deelnemers laten herontdekken wat de Waddenzee hen allemaal te bieden heeft en hoe de lokale economie daardoor versterkt kan worden. 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.