> terug naar het overzicht
Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die zich voor het Waddenfonds blijft inzetten als lid van het dagelijks en a