> terug naar het overzicht
Nieuwe bestuursleden Waddenfonds

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer is per 1 juli 2016 benoemd tot voorzitter van het Waddenfonds. Henk Staghouwer is op basis van roulerend voorzitterschap tussen de drie waddenprovincies, door het algemeen bestuur van het Waddenfonds benoemd voor een periode van vier jaar. Hij neemt de voorzittershamer over van de Friese gedeputeerde Klaas Kielstra, die zich voor het Waddenfonds blijft inzetten als lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

Staghouwer is sinds 2013 voor de ChristenUnie gedeputeerde van Groningen en heeft de portefeuille landbouw en visserij, internationalisering, Blauwestad en de Waddenzee. 

Ook is er een wisseling van de wacht in het algemeen bestuur. Frans Keurentjes en Rikus Brader, die beide de provincie Groningen vertegenwoordigden, hebben afscheid genomen als lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. Daarvoor in de plaats zijn de Groningse statenleden Jacob Star als lid en Raymond Jousma als plaatsvervangend lid benoemd.

Eerder zijn ook de Noord-Hollandse statenleden Petra van Hartskamp-de Jong en Hendrik Boland teruggetreden uit het algemeen bestuur wegens het aanvaarden van andere functies. Ze zijn opgevolgd door de Noord-Hollandse statenleden Wim Bakker en Esther Rommel.