> terug naar het overzicht
Waddenfonds voor grote projecten in Waddengebied

De drie waddenprovincies willen de komende tien jaar 150 miljoen euro uit het Waddenfonds inzetten voor  het aanjagen van investeringen in zes grote opgaven in het Waddengebied. Op die manier willen Fryslân, Groningen en Noord-Holland specifieke problemen oplossen en ruimte creëren voor een verdere ecologische en duurzame economische ontwikkeling van de Waddenregio. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026, dat de colleges van Gedeputeerde Staten van de Fryslân, Groningen en Noord-Holland aan de drie Provinciale Staten ter vaststelling hebben voorgelegd.

De 150 miljoen van het Waddenfonds wordt ingezet voor projecten die passen in de volgende zes grote opgaven:

Aanvullend op de bijdrage uit het Waddenfonds is er altijd sprake van co-financiering. Naast de inzet op deze opgaven blijft het Waddenfonds met subsidieregelingen ook kleinere ontwikkelprojecten stimuleren via thematische openstellingen (bijvoorbeeld om recreatie en toerisme te bevorderen). Hiervoor heeft het Waddenfonds tot 2026 zo’n 90 miljoen euro beschikbaar.

Na het vaststellen van het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 gaan de waddenprovincies samen met het Waddenfonds en met partners (initiatiefnemers, stakeholders, betrokkenen) de invulling programmeren en uitvoeren.

Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite www.ikwaddengebied.nl