> terug naar het overzicht
‘Energie van mensen is fantastisch’

Programmaregisseurs Geert Boesjes en Martine Kriesels van het Waddenfonds hoeven niet lang na te denken over wat het allerleukste is van hun functie bij het Waddenfonds. ‘De mensen die met een project bezig zijn, zijn zo gedreven. Daar spat de energie van af. Dat zijn mensen die van betekenis willen zijn voor het Waddengebied, en dat zijn wij ook.’

Geert Boesjes en Martine Kriesels vertellen hun verhaal in de vergaderkamer van het Waddenhuis, met uitzicht op de Nieuwestad, het centrum van Leeuwarden. ‘Dit is natuurlijk een prachtige plek om te werken, maar het liefst ben ik wat vaker op pad. De provincies in en dan langs de projecten. Dat doen we nu al wel, maar dat zou ik nog wel meer willen doen’, aldus Boesjes. Kriesels beaamt dat: ‘Als je een keer op locatie bent geweest, vallen de puzzelstukjes van het projectplan in elkaar.’

Verbinding maken

Het werk van de programmaregisseurs start bij het vormgeven van de regeling voor de openstelling. ‘Van tevoren bepalen we waar we op in zetten. Daarvoor hebben we contacten in het veld, zodat we weten wat er speelt. Ook is het belangrijk om goed in de tender te omschrijven wat de regels zijn. Hoe beter je dat aan de voorkant regelt, hoe minder ‘gedoe’ je hebt achteraf,’ zo licht Boesjes toe. Zodra helder is wat de tender behelst, gaan de programmaregisseurs de boer op . ‘Voorlichting geven over waar de tender voor bedoeld is en welke projecten daarin zouden kunnen passen’, vult Kriesels aan.

Zodra zich concrete projecten aandienen, gaan Kriesels en Boesjes in gesprek met de mensen achter het project.  Boesjes: ‘We hebben meestal twee gesprekken. We merken dat mensen vaak wel weten wat ze zelf willen, maar de aansluiting bij het Waddenfonds is niet altijd direct helder. We kijken of we dat in de  gesprekken duidelijk voor de bril kunnen krijgen. Ook hebben lang niet alle projecten een duidelijke begroting, soms is nader onderzoek nodig. Daar wijzen we ze op.’ Kriesels geeft aan dat de regisseurs ook vaak partijen aan elkaar koppelen. ‘Wij hebben natuurlijk overzicht van alle ideeën en activiteiten in het Waddengebied en kunnen soms de verbreding en de verbinding maken, waardoor een project sterker wordt.’

MEER BEKENDHEID

De programmaregisseurs die betrokken zijn bij de ontwikkeling van bepaalde plannen, zijn niet betrokken bij de beoordeling van die plannen. ‘We geven soms heel duidelijk aan dat we het plan nog niet scherp of goed genoeg vinden. Een collega programma regisseur beoordeelt vervolgens de ingediende aanvraag.’

Kriesels en Boesjes merken dat het Waddenfonds aan bekendheid wint. Zeker nu het Waddenfonds zelf actiever naar buiten gaan. ‘Andere organisaties kennen ons en vragen ons een workshop te geven. Dat helpt om goede plannen te krijgen. Ook gaan we nu zelf met vragen op pad. We praten bijvoorbeeld met de visserijbond over een duurzame vissersboot. Dat zijn goede ontwikkelingen voor het Waddengebied.’

x

Belangrijke mededeling

NIeuwe subsidieaanvragen voor de Thematische subsidieregeling kunnen vanaf 9 december worden ingediend.