> terug naar het overzicht
Nieuwe subsidiemogelijkheden voor Waddentoerisme

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve aanbod in het waddengebied. Per project kan maximaal € 500.000,-- subsidie worden aangevraagd. In totaal stelt het Waddenfonds in deze openstelling € 3.500.000,-- beschikbaar.

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking door een commissie van deskundigen. Aanvragen kunnen worden ingediend van donderdag 10 november 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017, 12:00 uur.

Met deze subsidieregeling wil het Waddenfonds projecten ondersteunen, die structureel van toegevoegde waarde zijn op het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod in het waddengebied. Het Waddenfonds vraagt om projecten die ook bijdragen aan de beleving en zichtbaarheid van de Waddenzee als werelderfgoed en/of de verbetering van omgevingskwaliteiten..Daarbij gaat het bijvoorbeeld om investeringen in nieuwe arrangementen, attracties in combinatie met investeringen in (ontbrekende schakels in) routenetwerken.

Het openstellingsbesluit wordt eind september gepubliceerd op de website van het Waddenfonds: www.waddenfonds.nl

Voor ondernemers en andere partijen die een subsidie willen aanvragen, worden op de Waddendag op vrijdag 25 november speeddates georganiseerd. Tijdens deze sessies verstrekt het Waddenfonds meer informatie over de subsidieregeling en kunnen aanvragers een afspraak maken voor een eerste bespreking van hun plannen.