> terug naar het overzicht
Het nieuwe verhaal van Werelderfgoed Waddenzee

Door Ingrid Spijkers

In april is de marketingcampagne VisitWadden.nl gestart. Deze campagne is een samenwerking van  de marketingorganisaties Holland boven Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen. Via het Investeringskader Waddengebied is er voor deze campagne door het Waddenfonds bijna drie miljoen euro beschikbaar gesteld. ‘We vertellen met VisitWadden.nl het hele verhaal van het Unesco Werelderfgoed Wadden’, aldus Roger Davids, die namens de drie provincies de campagne ontwikkelt samen met het bedrijfsleven en de bevolking in het gebied.

Waarom was deze campagne nodig?

‘Dit jaar heeft het Waddengebied tien jaar de status van Unesco Werelderfgoed. Tot nu toe waren verschillende organisaties bezig met de marketing. De drie provincies en de eilanden. Door de krachten te bundelen en één gezamenlijk verhaal te vertellen, kunnen we het gebied in zijn geheel presenteren aan de toerist.’

Wat is het doel van de campagne?

‘In potentie is Waddenzee Werelderfgoed een sterk merk. Maar de kracht ervan wordt nog te weinig verzilverd. Dat zou niet alleen goed zijn voor het toerisme en de lokale economie. Maar ook voor de leefbaarheid in de kuststreek. Want als de kust voldoende bezoekers trekt, kan de huisarts in het dorp blijven en heeft de supermarkt er een bestaan. We investeren dan ook in seizoenverbreding, vooral aan de Waddenkust. We willen het voorzieningenpeil, zowel voor de toerist als de bewoner verhogen en bewoners en bezoekers bewust maken van de kwetsbaarheid van het gebied.’

Hoe pakken jullie dit aan?

‘We doen het in samenwerking met de lokale bewoners en bedrijven. Het moet niet iets zijn dat van boven wordt opgelegd. We merken dat er veel potentie in het gebied zit en zien veel begeestering er wat van te maken.  Dat is precies de bedoeling. Op 29 en 30 juni dit jaar is er de grote happening ‘Dag van het Wad’. Op die dag is er op honderd adressen in het Waddengebied ‘open huis’. Bedrijven, organisaties, bewoners, musea, iedereen die een verhaal heeft over het Waddengebied, kan dan zijn verhaal kwijt. Een museum kan een extra open dag houden, een visser kan over zijn beroep vertellen, een teler van zilte groenten kan aansluiten, de vuurtorenwachter, de natuurgidsen, de wadloopgidsen, iedereen kan die dag zijn of haar verhaal delen. Het enthousiasme is groot voor deze dag, de aanmeldingen stromen binnen. Het verhaal van binnenuit vertellen, dat is wat we willen.’

Welke accenten zijn er te leggen?

‘De campagne richt zich voornamelijk op het beleven van het gebied. Er worden verschillende verhaallijnen uitgezet, zoals het Werelderfgoed, de Smaak van het Wad en het Watererfgoed. Alle lokale verhalen kunnen beleefd worden met een fiets, wandel- of vaarroute. Rondom de lokale routes ontwikkelen ondernemers hun eigen activiteiten. Het gaat niet om grootschalige projecten of hotelkamers. Stel dat we bezig zijn met de Smaak van het Wad, dan vind je op onze website daar lokale verhalen over. Ondernemers kunnen daar bijvoorbeeld een arrangement op maken, met een bezoek aan een bijzondere producent of met een speciaal Waddenontbijt, lunch of diner. We willen de toerist optimaal bedienen en daarmee ook het gebied voor de inwoners sterker maken.’

Wanneer draait de campagne volop?

Eigenlijk dit jaar al. De campagne is begin april gelanceerd. De marketing draait inmiddels op volle toeren. Het is altijd spannend om te kijken hoe zo’n eerste jaar gaat. Maar nog belangrijker is dat we in de streek overal zaadjes hebben geplant bij ondernemers en inwoners. Die komen de komende jaren allemaal tot wasdom. Als marketeers kunnen we het niet alleen. We hebben daar de basis bij nodig. Alleen dan kun je succes boeken, is onze overtuiging.

 

x

Belangrijke mededeling

Het Budget Lokale Innovaties staat open. Thematische openstelling en adviesvoucherregeling gepubliceerd.