> terug naar het overzicht
Wadden3daagse voor Investeringskader Waddengebied

De waddenprovincies hebben vorige week met de Wadden3daagse 50 stakeholders geconsulteerd voor het opstellen van een Investeringskader voor het Waddengebied. Tijdens drie bijeenkomsten in Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april), is gesproken over de programmering en benodigde investeringen voor de majeure opgaven in de Waddenregio. Het Waddenfonds is hierbij een belangrijk financieel instrument met tot 2027 een beschikbaarheid van 150 tot 200 miljoen euro. Vooralsnog staan vier Waddenbrede thema’s centraal in het investeringskader. Dat zijn Herstel bodemleven Waddenzee, Havens voor de toekomst, Vitale kust en Werelderfgoed als kernkwaliteit.

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.