> terug naar het overzicht
Wadden3daagse voor Investeringskader Waddengebied

De waddenprovincies hebben vorige week met de Wadden3daagse 50 stakeholders geconsulteerd voor het opstellen van een Investeringskader voor het Waddengebied. Tijdens drie bijeenkomsten in Groningen (12 april), Fryslân (13 april) en Noord-Holland (14 april), is gesproken over de programmering en benodigde investeringen voor de majeure opgaven in de Waddenregio. Het Waddenfonds is hierbij een be