> terug naar het overzicht
Waddenfonds investeert € 100.000,-- in leefbaarheid

Het Waddenfonds draagt € 93.500,-- bij aan twee projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken. Voor de verbouw van de Amelander molen De Phenix wordt een subsidie verstrekt van € 50.000,--. Daarnaast is er € 43.500,-- beschikbaar om de historische haven in Den Oever voor toeristen aantrekkelijker te maken. Het geld komt uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor kleine plaatselijke projecten waarvoor bij het Waddenfonds tot 17 januari 2019 nog aanvragen kunnen worden ingediend.

De stichting Amelander Musea wil op het eiland De Phenix ombouwen tot een oliemolen. De totale kosten zijn € 141.000,--. In de molen worden straks door vrijwilligers oliehoudende zaden verwerkt tot onder andere zeep en andere cosmetische artikelen, die onder de naam Amelander Product op de markt zullen worden gebracht. Bij de molen wordt onder het duin een bezoekersruimte ingericht met een klein winkeltje en ruimte voor workshops. De molen wordt hoger op het duin geplaatst, zodat de windvang sterk zal verbeteren.

Het tweede project is een initiatief voor de bouw van een multifunctioneel gebouw in de visserijhaven van Den Oever om de historische schepen die er liggen beter op de kaart te zetten. De stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen wil € 102.753,-- investeren in het gebouw, dat dienst zal doen als werkplaats, ontmoetingsplaats voor vissers en vrijwilligers en als infopunt voor toeristen. Ook zal het gebouw dienen als vertrekpunt voor vaartochten met historische schepen.

Het Waddenfonds heeft subsidie aan beide projecten toegekend omdat ze lokaal een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaaleconomische vitaliteit in het waddengebied.

 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.