> terug naar het overzicht
Innovatieve biogasinstallatie krijgt steun van Waddenfonds 

Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling en bouw van een nieuwe innovatieve biogasinstallatie op Texel. Onder de naam Green Goods Texel gaat de vergister een belangrijke bijdrage leveren aan het circulair maken van de lokale landbouw op Texel. Het project is een initiatief van Gasunie New Energy en twee Texelse bedrijven (ABTexel en ATTexel). De totale investeringskosten zijn € 6,2 miljoen.

Green Goods Texel (GGT) is een project dat valt onder het Investeringskader Waddengebied (IKW). Het IKW is een investeringsprogramma van de drie Waddenprovincies om grootschalige projecten in het Waddengebied mogelijk te maken. Het Waddenfonds behoort tot de belangrijkste financiers van het IKW.

De nieuwe biogasinstallatie op Texel is een belangrijke stap om de landbouw op het Waddeneiland circulair te maken. Daarnaast is er het plan om het concept van Green Goods Texel op termijn op te schalen en uit te rollen in de rest van het Waddengebied en daarbuiten. Het vergistingsproces in de installatie levert veevoeder (grassap) op, organische meststoffen en groen gas. Alle grondstoffen voor de installatie komen van Texel en alle producten worden ook op Texel afgezet. Dat betekent dat er minder transport over water nodig is voor de afvoer van afval en de aanvoer van veevoer en meststoffen. 

x

Belangrijke mededeling

Het Budget Lokale Innovaties staat open. Thematische openstelling en adviesvoucherregeling gepubliceerd.