> terug naar het overzicht
Start tweede ronde nieuwe subsidieregeling 

Het Waddenfonds start met de tweede ronde van een nieuwe subsidieregeling voor projecten die een impuls zijn voor ecologie en economie in het Waddengebied. Op deze regeling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden een beroep doen. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 3 december 2018 tot 18 januari 2019.  Per project kan een maximale subsidie van € 500.000,-- worden aangevraagd. Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds met een voucherregeling.

Met het verstrekken van vouchers, kunnen projectpartijen onder voorwaarden extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. De voucherregeling wordt door het Waddenfonds gefinancierd. ,,Met deze extra service willen we de kwaliteit en de hoeveelheid projecten in de Waddenregio vergroten’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.

Voor de nieuwe subsidieregeling geldt dat projecten betrekking moeten hebben op minstens een van de acht thema’s van het Waddenfonds. Deze thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, Duurzame recreatie en toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector. Voor elk van de thema’s kan subsidie worden aangevraagd, maar de voorkeur gaat uit naar een combinatie van twee of meerdere thema’s. De aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt. Dit gebeurt op basis van een puntensysteem. De hoogst scorende projecten worden voor een subsidieverlening voorgedragen aan het bestuur van het Waddenfonds.

Voor initiatiefnemers van projecten zijn er half september drie informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 10 september in Leeuwarden en op de Afsluitdijk (Waddencenter) en op dinsdag 11 september in Leegkerk. Tijdens de bijeenkomsten wordt er algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en kunnen individuele projectvoorstellen kort besproken worden met vertegenwoordigers van het Waddenfonds. 

 

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.