> terug naar het overzicht
Openstelling kredietaanvraag Waddenfilm 2017 gestart

Voor de productie van een film die de uitzonderlijke kwaliteiten van het waddengebied laat zien, kunnen vanaf vrijdag 11 november een aanvraag voor co-financiering bij het Waddenfonds worden ingediend. De bijdrage zal worden verleend in de vorm van een krediet tot maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. Het Waddenfonds stelt maximaal € 800.000,--  beschikbaar waarbij ruimte is voor één filmproductie. Voor de aanvraagprocedure is het Waddenfonds een samenwerking aangegaan met het Nederlands Filmfonds. Op de website van het Nederlands Filmfonds kunt u lezen onder welke voorwaarden de subsidie met terugbetalingsverplichting kan worden aangevraagd, inclusief de te volgen procedure: https://www.filmfonds.nl/nl/page/4119/waddenfilm-2017

x

Belangrijke mededeling

Er kunnen nieuwe subsidieaanvragen bij het Waddenfonds worden ingediend.