> terug naar het overzicht
Kansen pakken in de Waddenregio 

Het centrale thema van de Waddendag op vrijdag 25 november is ‘kansen pakken in de Waddenregio’. De afgelopen jaren is er door overheden (lokaal, provinciaal, Waddenfonds) veel geïnvesteerd in het Waddengebied. De grote uitdaging voor de nabije toekomst is hoe deze investeringen door de gemeenschap en bedrijven in het Waddengebied als kans maximaal worden benut. Met andere woorden: wat is er nodig aan community building om de veerkracht en vitaliteit van het Waddengebied te vergroten.

Tijdens de Waddendag is er een belangrijke rol voor de next generation,die al succesvol andere vormen van samenwerken, communicatie en marketing in de praktijk brengt. Welke kansen ziet de jonge generatie voor community building in de Waddenregio?

De Waddendag is de opvolger van de jaarlijkse Waddenfondsdag met meer interactiviteit, informeler en ruime aandacht voor successen en uitdagingen. Naast de keynote-spreker tijdens de plenaire start van het programma, kunnen bezoekers voor een belangrijk deel zelf hun programma samenstellen. Zo zijn er op de nieuwe Waddenmarkt workshops en kenniscolleges over het centrale thema. Ook zijn er presentaties van innovaties en nieuwe projecten uit het Waddengebied.

De Waddendag vindt dit jaar plaats in theater De Kampanje, Willemsoord 63 in Den Helder. Aanvang 9.30 – 13.45 uur.